MANDURIA 26 MARCH 2019

ORGANIZER
“Radici di legalità”, Confcommercio di Manduria, Amministrazione comunale di Manduria

SCHOOL
Istituti comprensivi “M. Greco”, “F. Prudenzano”
e “E. Fermi” di Manduria

VENUE
Municipal Council Hall, Manduria